-

Management

Burn-out

Posted on

Steeds meer mensen lopen tegen een burn-out aan. De werkdruk neemt bij veel bedrijven toe. Hoe ga je daarmee om? Niet alleen het werk, ook de thuissituatie speelt een rol. Regelmatig hoor ik van leidinggevenden dat sleutelfunctionarissen uitvallen. Wat kan de medewerker zelf doen ter voorkoming?

  • Structuur aanbrengen in je werkzaamheden. Schrijf alle zaken die je moet doen op losse memo velletjes en sorteer en rubriceer. Werk kortdurende acties direct af en plan 3 kwartier voor langer durende projecten. [Getting things done; David Allen]
  • Bespreek problemen waar emoties een belangrijke rol spelen. Zoek hulp als je er niet uit komt.
  • Werk geconcentreerd aan belangrijke projecten en start vroegtijdig. Neem maatregelen, zodat je niet wordt afgeleid.

Wat kan een leidinggevende voor een medewerker doen met een burn-out?

  • Delegeer autonome taken en laat medewerkers zelfstandig werken op hun eigen wijze.
  • Controleer niet, stel belangstelling, laat los, geef meer vertrouwen maar wees kritisch op het eindproduct.

Naar een artikel in Trouw, 1-2-2019

Te druk

Posted on Updated on

Een maakbedrijf ervaart een enorme berg aan opdrachten en haalt de levertijden niet. Daardoor bellen veel klanten, wanneer er wél wordt geleverd. Dit samen met de planning op de vloer die continue aandacht vraagt m.b.t. prioriteitstelling geeft een enorm tijdbeslag. Een structureel probleem lijkt dat de bewerkingstijd vooraf verkeerd wordt beoordeeld. Dit vraagt nauwkeurige analyse om tot een oplossing te komen. Voor dit laatste is dus geen tijd, omdat de operatie te veel aandacht vraagt. De vicieuze cirkel doorbreken is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn: Tijdelijk extra capaciteit binnenhalen en tijd vrijmaken om het fundamentele probleem aan te pakken. De standaard levertijden verlengen, waardoor tijdelijk meer ruimte ontstaat om werk ‘in te halen’. Het splitsen van de kostprijscalculatie en de verkoop. Strenger naar klanten optreden en leren (op de juiste manier) NEE te zeggen. Een andere routering voor enkelstuks fabricage. Met QRM werken aan doorlooptijd verkorting, zodat het overzicht verbeterd door minder opdrachten op de vloer.

De oplossing is niet eenvoudig. Begin stap voor stap kleine succesjes te boeken in korte tijd. Hou vol en kijk terug naar de zaken die je wel hebt bereikt. Succes!

PMT in gevarenzone

Posted on Updated on

Het FD meldt dat de dreiging van kortingen op de pensioenen weer oploopt. Door verliezen op de beurzen en de lage rente zijn de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen in het laatste kwartaal van 2018 fors gedaald. Daardoor is het afgelopen jaar praktisch een verloren jaar voor het herstel van de dekkingsgraden.

Van SOP naar POP

Posted on Updated on

Een strategisch ontwikkelingsplan (SOP) is een beschrijving hoe de organisatie haar doelstellingen gaat realiseren. Leiding en medewerkers krijgen het plan van de directie. De medewerkers voeren het plan uit en zullen daartoe de juiste competenties moeten hebben. Leidinggevenden inventariseren welke competenties in de toekomst nodig zijn om de plannen uit te voeren en zullen medewerkers stimuleren hun inzetbaarheid te verbeteren. Het plan dat zij daartoe maken is een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Zo gaan we van SOP naar POP.

De Krachtige onderneming

Posted on Updated on

De training begint met het ontwikkelen van een visie en een daaruit afgeleide missie, die kernachtig wordt beschreven. Daarmee is de basis gelegd voor het bepalen van een strategie. Hoe, met welke acties, zorg ik dat mijn doelstellingen worden gerealiseerd? Wat betekent dat voor het management en de organisatie, voor mijn marketing-, personeels- en financieel beleid? Uiteindelijk ontvangt de deelnemer een model om snel en doelgericht een ondernemingsplan te maken.
Deze basis wordt uitgebouwd naar de

High Performance Organisatie

waarbij de deelnemers worden meegenomen in de 5 elementen om een krachtige (nog krachtiger) MKB onderneming te worden.

Een keerpunt

Posted on Updated on

“Hoe moet ik nu verder?”, vroeg de ondernemer, die tegen de vijftig loopt en 3 werknemers in dienst had. Hij vertelde mij dat hij aluminium frames maakt, onderhoudswerk doet aan transportbanden en bijbehorende machines en dat een uitgegroeide hobby heeft geleid tot een handel in behendigheidstoestellen voor honden waar banen mee opgebouwd worden. Hij vertelde mij dat hij ontzettend veel werk heeft en dus mede afhankelijk is van personeel. Echter een pas aangenomen engineer/verkoper zag het toch niet zitten en ging binnen 3 maanden weer wat anders doen, de tweede medewerker kreeg elders een aanbieding en vertrok ook en de derde vrij jonge medewerker ging bij de marine. Kortom hij was weer alleen en wist niet hoe hij verder moest.

In een goed gesprek hebben we het een en ander eens op een rijtje gezet. Ik probeerde er achter te komen waar zijn echte liefde voor het vak lag, waarbij het van belang is dat er daarmee ook geld verdiend kan worden. Met in gedachten de 3 elementen voor succes, passie, talent en economische motor [Jim Collins; Good to Great] probeerde ik het snijvlak van deze 3 factoren te ontdekken.Hij zou het liefst zelf onderhoud aan machines en transportbanden willen blijven uitvoeren. Er bleek genoeg van dit werk te zijn, omdat hij verschillende middelgrote bedrijven tot zijn klantenkring kon rekenen en hij kan een goed tarief berekenen, waar hij de hypotheek van zijn pand mee kan blijven aflossen, de andere kosten van kan betalen en een goed inkomen overhoudt. Het moeilijkste is om een keuze te maken én daaraan vast te houden. Niet meer de aardige buurman ter wille zijn tegen een lage vergoeding, of de behendigheidstoestellen ‘erbij’ doen. We vonden een mogelijkheid om de handel in behendigheidstoestellen over te dragen aan een vriend die een deel van zijn werk net op dat moment verloor. Het resultaat is nu dat deze ondernemer veel meer ‘rust’ heeft door zich te concentreren op één activiteit waar hij goed in is, veel meer plezier in zijn werk heeft en daarbij een goed inkomen verwerft met minder risico en weinig zorgen.

Positieve aandacht

Posted on Updated on

In zijn boek ‘DOEN!’ haalt Ben Tiggelaar een mooie quote aan van de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh over het belang van positieve aandacht.

Als een plant niet groeit, geef je hem daarvoor niet de schuld. Je zoekt uit waarom hij niet groeit. Misschien is er mest nodig, meer water of minder zon?
Maar wanneer we problemen hebben met andere mensen, geven we hen meteen de schuld. Helaas heeft dat nooit positieve effecten. Net zo min als iemand anders proberen te overtuigen met redeneren en dreigen. Alleen als je de ander begrijpt en dat toont, kan er iets veranderen.

Je hoeft geen monnik te zijn om in te zien dat er enige wijsheid in deze benadering schuilt. Ook gedragsonderzoek toont aan dat beloningen effectiever zijn dan het dreigen met sancties of het uitvoeren van bestraffingen. Bovendien bevorderen beloningen ons gevoel van vrijheid en eigenwaarde, terwijl bestraffingen ons juist het gevoel geven dat we gedwongen en gekleineerd worden. [Ben Tiggelaar]

Hoe vang je een aap?

Posted on Updated on

Soms moeten we loslaten om daarna te ontvangen. Mensen als u en ik hebben verwachtingen. Als deze verwachtingen niet uitkomen dan zijn we teleurgesteld en kunnen we dat als falen voelen. Wanneer ik een bedrijf begin, of een product op de markt breng als ondernemer, dan heb ik daar meestal hoge verwachtingen van die zelden uitkomen. Wat zou er gebeuren als wij onze verwachtingen loslaten en pragmatisch met de nieuwe situatie omgaan?

De bewoners in een warm land waar veel apen leven dachten: “Als we nu de apen konden vangen, dan zullen we rijk worden als we de apen verkopen op de West-Europese markt.” Maar, hoe vang je een aap? Erachteraan gaan, de boom in? Nee, zeker niet. De inwoners van dat land hangen een fles met lekkers erin onder aan de boom. Vruchten of noten bijvoorbeeld. ‘s Nachts komen de apen, steken hun hand in de fles en pakken de vrucht. Maar doordat ze dan de vrucht beet hebben kan hun hand niet meer uit de fles. Omdat bekend is dat apen niet meer loslaten, kunnen de inwoners zo de apen vangen.

Wanneer je vasthoudt aan bestaande concepten, niet zoekt naar alternatieven, je niet laat informeren door je medewerkers, dan blokkeer je nieuwe wegen. Door vast te houden aan het bestaande, het vertrouwde, het dagelijkse, dan worden nieuwe mogelijkheden onzichtbaar en onbereikbaar. Dus laat los! En zoek daarmee alternatieve wegen om je doelen te bereiken of, nog uitdagender, stel je doelen bij.

Rust met eigen loontabel

Posted on Updated on

Een bedrijfseigen loontabel brengt winst, helderheid en rust in de organisatie. Een loontabel is voor ieder bedrijf anders met als voorwaarde dat minimaal aan de CAO wordt voldaan. De functiegroepen staan in de kolommen en de rijen geven het aantal toegekende functiestappen. De organisatie bepaalt de functiegroep aan de hand van de functie-indeling. De leidinggevende beoordeelt de medewerker en kent de functiestappen toe. In de loontabel leest u dan het normsalaris voor de betreffende functie in uw onderneming.

Deze methode genereert pure winst, omdat er veel minder discussie en ergernis is en de toekenning van salarissen meer beheerst wordt. Het schept helderheid, want medewerkers kunnen zelf invloed uitoefenen door hun prestatie te optimaliseren met hulp van de leidinggevende. En er is rust, omdat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Start-ups, denk goed na over een bedrijfsplan!

Posted on Updated on

Bedrijf beginnen? Denk goed na over klanten en waarvoor ze willen betalen. Zorg dat het bedrijfsplan een realistisch beeld geeft en ontwerp een businessmodel. Aan modellen geen gebrek. Probeer model Canvas van Alexander Osterwalder.

canvas

Ontwikkel vanuit een visie hoe úw markt zich zal ontwikkelen een missiestatement. Het model Canvas kan hier goede diensten bewijzen. Bepaal voor wie u waarde creëert en wie uw belangrijkste klanten zijn. Bepaal daarna welke problemen u van de klant gaat oplossen, … enz. Op deze wijze krijgt u goed inzicht en vergroot u de kans om te slagen.