Organisatieadvies

Wat is een organisatie? Welke doelen streeft u na en hoe realiseert u deze? Hoe zorgt u er voor de juiste organisatie te ontwikkelen? Organisatieadvies omvat vele aspecten die ik in verschillende hoofdstukken toe wil lichten.

Wat is een organisatie?
Een organisatie is een sociale samenwerking die doelen realiseert met gestructureerde en gecoördineerde activiteiten. Een organisatie is verbonden met een externe omgeving. (Vrij weergegeven naar Daft, Richard L., Organisatietheorie en -ontwerp).

Wat is het belang van organisaties? (Daft, Richard L.)
1. De middelen bijeenbrengen om gewenste doelen en resultaten te bereiken.
2. Goederen en diensten efficiënt produceren.
3. Innovatie stimuleren.
4. Moderne productie- en computertechnologie toepassen.
5. Zich aanpassen aan een veranderende omgeving en die beïnvloeden.
6. Waarde creëren voor eigenaren, klanten en werknemers.
7. Ruimte bieden voor continue uitdagingen op het gebied van diversiteit, ethiek, carrièrepatronen, motivatie en coördinatie van werknemers.

Welke aspecten zijn dan van belang in een organisatie?
– Missiestatement en doelen vaststellen.
– Stijl van leidinggeven
– Product- of projectorganisatie?
– Welke kernkwaliteiten zijn er nodig?
– Hoe ziet het economisch bedrijfsmodel eruit?
– Welke kennis en vaardigheden zijn er nodig?
– Hoe werken we samen?
– Welke cultuur heerst er?
– Hoe verloopt verkoop- en marketingproces?
Veel vragen kunt u als MKB-ondernemer zelf beantwoorden. Soms echter is het goed om de eigen ideeën te toetsen of alternatieven te overwegen. Een organisatieadviseur kan hierbij behulpzaam zijn. Dergelijke gesprekken leiden tot een dieper inzicht en kunnen helpen weloverwogen beslissingen te nemen.