-

Personeel

Een leven lang leren

Posted on Updated on

Medewerkers uitdagende werkzaamheden geven, goed coachen, feedback geven en af en toe een ondersteunende cursus of opleiding, heeft optimaal effect voor een leven lang leren en goed inzetbare medewerkers. Wanneer u dit in de verhouding 70:20:10 uitvoert heeft u de meeste kans op succes. Het artikel in ZBC ‘Een leven lang leren‘ geeft een goede onderbouwing van deze praktische aanpak.

Positieve aandacht

Posted on Updated on

In zijn boek ‘DOEN!’ haalt Ben Tiggelaar een mooie quote aan van de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh over het belang van positieve aandacht.

Als een plant niet groeit, geef je hem daarvoor niet de schuld. Je zoekt uit waarom hij niet groeit. Misschien is er mest nodig, meer water of minder zon?
Maar wanneer we problemen hebben met andere mensen, geven we hen meteen de schuld. Helaas heeft dat nooit positieve effecten. Net zo min als iemand anders proberen te overtuigen met redeneren en dreigen. Alleen als je de ander begrijpt en dat toont, kan er iets veranderen.

Je hoeft geen monnik te zijn om in te zien dat er enige wijsheid in deze benadering schuilt. Ook gedragsonderzoek toont aan dat beloningen effectiever zijn dan het dreigen met sancties of het uitvoeren van bestraffingen. Bovendien bevorderen beloningen ons gevoel van vrijheid en eigenwaarde, terwijl bestraffingen ons juist het gevoel geven dat we gedwongen en gekleineerd worden. [Ben Tiggelaar]

Gedragsanalyse

Posted on Updated on

Iedere keer blijkt de PPA (persoonlijke profiel analyse) een schot in de roos te zijn. Met deze eenvoudige en weinig tijd vergende analyse brengen we het gedrag van een functionaris in beeld. Met deze informatie stemmen we functie en persoon optimaal op elkaar af. Toekomstgericht, omdat intrinsiek gedrag slechts zeer beperkt verandert. Conclusie: met een beperkte investering maken we bedrijf én persoon gelukkig.

Rust met eigen loontabel

Posted on Updated on

Een bedrijfseigen loontabel brengt winst, helderheid en rust in de organisatie. Een loontabel is voor ieder bedrijf anders met als voorwaarde dat minimaal aan de CAO wordt voldaan. De functiegroepen staan in de kolommen en de rijen geven het aantal toegekende functiestappen. De organisatie bepaalt de functiegroep aan de hand van de functie-indeling. De leidinggevende beoordeelt de medewerker en kent de functiestappen toe. In de loontabel leest u dan het normsalaris voor de betreffende functie in uw onderneming.

Deze methode genereert pure winst, omdat er veel minder discussie en ergernis is en de toekenning van salarissen meer beheerst wordt. Het schept helderheid, want medewerkers kunnen zelf invloed uitoefenen door hun prestatie te optimaliseren met hulp van de leidinggevende. En er is rust, omdat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.