Loslaten

Hoe vang je een aap?

Posted on Updated on

Soms moeten we loslaten om daarna te ontvangen. Mensen als u en ik hebben verwachtingen. Als deze verwachtingen niet uitkomen dan zijn we teleurgesteld en kunnen we dat als falen voelen. Wanneer ik een bedrijf begin, of een product op de markt breng als ondernemer, dan heb ik daar meestal hoge verwachtingen van die zelden uitkomen. Wat zou er gebeuren als wij onze verwachtingen loslaten en pragmatisch met de nieuwe situatie omgaan?

De bewoners in een warm land waar veel apen leven dachten: “Als we nu de apen konden vangen, dan zullen we rijk worden als we de apen verkopen op de West-Europese markt.” Maar, hoe vang je een aap? Erachteraan gaan, de boom in? Nee, zeker niet. De inwoners van dat land hangen een fles met lekkers erin onder aan de boom. Vruchten of noten bijvoorbeeld. ‘s Nachts komen de apen, steken hun hand in de fles en pakken de vrucht. Maar doordat ze dan de vrucht beet hebben kan hun hand niet meer uit de fles. Omdat bekend is dat apen niet meer loslaten, kunnen de inwoners zo de apen vangen.

Wanneer je vasthoudt aan bestaande concepten, niet zoekt naar alternatieven, je niet laat informeren door je medewerkers, dan blokkeer je nieuwe wegen. Door vast te houden aan het bestaande, het vertrouwde, het dagelijkse, dan worden nieuwe mogelijkheden onzichtbaar en onbereikbaar. Dus laat los! En zoek daarmee alternatieve wegen om je doelen te bereiken of, nog uitdagender, stel je doelen bij.