Leer-coach

Coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven is dé manier om vakvolwassen medewerkers te motiveren, te inspireren, zich te ontwikkelen, enz. De leidinggevende leert zijn / haar medewerkers meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De gecoachte medewerker leert op zichzelf te reflecteren en zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend te zijn. De coachend leidinggevende vertelt niet hoe het moet (directief of sturend leidinggeven), maar vraagt hoe het kan.

Een standaard training met ongeveer gelijkwaardige deelnemers heeft voor- en nadelen. Informatie van soortgelijke situaties worden uitgewisseld, waarvan men leert. Maar er zijn dan onderwerpen die voor de één wel en voor de ander niet bekend zijn. Men ontkomt dan niet aan een gedeeltelijke herhaling en dus in-efficiency.

Een leer-coach traject is geheel op de individu gericht. De voor de deelnemer bekende onderwerpen worden overgeslagen of slechts kort genoemd, terwijl de onderwerpen waar de leidinggevende aan wil werken juist meer benadrukt en geoefend worden.

Werkwijze en werkvormen

Tijdens de intake inventariseren we de onderwerpen. Welke situaties ervaart de deelnemer als lastig? De leidinggevende vertoont wellicht gedrag dat niet effectief blijkt te zijn. Vanuit de gedachte dat medewerkers kunnen veranderen door veranderd gedrag van de leidinggevende kan de leidinggevende daadwerkelijke verandering teweeg brengen.

Per onderwerp bespreken we de huidige situatie, wat er lastig is en welk gedrag wordt waargenomen. We analyseren het eigen gedrag en beoordelen of ander gedrag effectiever is. We behandelen de theorie over een onderwerp en zoeken een praktische manier om dat te oefenen. Samen definiëren we ‘huiswerk’, waarmee de deelnemer aan de slag gaat. Nadat de leidinggevende in de praktijk heeft ervaren dat medewerkers ander gedrag gaan vertonen, dan koppelt de deelnemer dat terug en evalueren we de situatie. We sluiten het onderwerp af met wat aanvullende informatie en gaan door met het volgende onderwerp.

We maken voor de uitvoering wisselend gebruik van moderne communicatiemiddelen, YouTube filmpjes, persoonlijk contact, rapportage, enz.

Te behandelen onderwerpen (standaard)

  • Verschillende stijlen van leidinggeven.
  • Wat is gedrag? Gedrag waarnemen; gedrag beïnvloeden; actie en reactie.
  • Hoe grijp ik in? Welke beïnvloedingsmogelijkheden zijn er? (Interventietechnieken)
  • Communicatie en gespreksvaardigheden.
  • Functionerings- en coachinggesprekken.
  • Visie, missie en doelen stellen.
  • Medewerkers motiveren.
  • Feedback geven en ontvangen.
  • Omgaan met lastige medewerkers.

Afhankelijk van tijd en mogelijkheden wordt per keer en per onderwerp diepgang en relevantie bepaald. In goed overleg is het mogelijk andere onderwerpen te behandelen.

Tot slot

De afspraak heeft een looptijd van maximaal 3 maanden. De eindevaluatie wijst uit wat dit traject heeft opgeleverd.

U kunt zelf kiezen wanneer er tijd is voor oefeningen e.d. We maken gebruik van diverse communicatiemiddelen. De deelnemer werkt in de eigen omgeving en pakt direct reële bestaande problemen aan. Coaching on the job behoort eveneens tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld feedback geven op de functioneringsgesprekken of vergaderingen die plaatsvinden.

Ik hoop en verwacht hiermee tegemoet te komen aan de behoefte van specifieke ontwikkeling van leidinggevenden, waarmee leidinggevenden zich effectiever kunnen inzetten.