Leidinggeven

Positieve aandacht

Posted on Updated on

In zijn boek ‘DOEN!’ haalt Ben Tiggelaar een mooie quote aan van de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh over het belang van positieve aandacht.

Als een plant niet groeit, geef je hem daarvoor niet de schuld. Je zoekt uit waarom hij niet groeit. Misschien is er mest nodig, meer water of minder zon?
Maar wanneer we problemen hebben met andere mensen, geven we hen meteen de schuld. Helaas heeft dat nooit positieve effecten. Net zo min als iemand anders proberen te overtuigen met redeneren en dreigen. Alleen als je de ander begrijpt en dat toont, kan er iets veranderen.

Je hoeft geen monnik te zijn om in te zien dat er enige wijsheid in deze benadering schuilt. Ook gedragsonderzoek toont aan dat beloningen effectiever zijn dan het dreigen met sancties of het uitvoeren van bestraffingen. Bovendien bevorderen beloningen ons gevoel van vrijheid en eigenwaarde, terwijl bestraffingen ons juist het gevoel geven dat we gedwongen en gekleineerd worden. [Ben Tiggelaar]

Motivatie verbeteren?

Posted on Updated on

motivation

In een gesprek met enkele tekenaars bleek dat deze medewerkers niet erg gemotiveerd waren. Omdat zij een belangrijke plaats innemen in de organisatie, verbaasde mij dat. Deze sleutelfunctionarissen hadden het gevoel dat zij niet betrokken waren bij technische ontwikkelingen, terwijl zij zichzelf wel in staat achtten een bijdrage te kunnen leveren. Veelal kwam de verkoper/engineer bij hen en vertelde wat hij door hen getekend wilde hebben. De tekenaar deed braaf wat hem werd gevraagd, maar kon geen invloed uitoefenen.

Medewerkers zijn meer betrokken bij het bedrijf wanneer zij het belang van het werk ervaren door een verscheidenheid aan vaardigheden (hun talenten inzetten), zij zich kunnen identificeren met de taak (dat is mijn werk) en deze taak aantoonbaar betekenis heeft in het grote geheel (project, organisatie). Daarnaast willen medewerkers de vrijheid hebben zelfstandig verantwoorde beslissingen te nemen.

In dit geval had de medewerker het gevoel dat hij zijn talenten niet kon inzetten en zich niet kon identificeren met het werk.

Ik heb de directeur hiermee geconfronteerd en hij herkende dat. In een gesprek tussen verkopers en tekenaars bespraken we de taken en verantwoordelijkheden en kwamen tot een duidelijke afbakening. Het gevolg was dat de tekenaars veel beter gemotiveerd waren en een zinvolle bijdrage in het ontwikkelproces gingen leveren. De verkopers voelden zich daardoor weer beter ondersteund en konden nóg efficiënter de klanten bedienen.