Month: augustus 2016

Een leven lang leren

Posted on Updated on

Medewerkers uitdagende werkzaamheden geven, goed coachen, feedback geven en af en toe een ondersteunende cursus of opleiding, heeft optimaal effect voor een leven lang leren en goed inzetbare medewerkers. Wanneer u dit in de verhouding 70:20:10 uitvoert heeft u de meeste kans op succes. Het artikel in ZBC ‘Een leven lang leren‘ geeft een goede onderbouwing van deze praktische aanpak.

Positieve aandacht

Posted on Updated on

In zijn boek ‘DOEN!’ haalt Ben Tiggelaar een mooie quote aan van de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh over het belang van positieve aandacht.

Als een plant niet groeit, geef je hem daarvoor niet de schuld. Je zoekt uit waarom hij niet groeit. Misschien is er mest nodig, meer water of minder zon?
Maar wanneer we problemen hebben met andere mensen, geven we hen meteen de schuld. Helaas heeft dat nooit positieve effecten. Net zo min als iemand anders proberen te overtuigen met redeneren en dreigen. Alleen als je de ander begrijpt en dat toont, kan er iets veranderen.

Je hoeft geen monnik te zijn om in te zien dat er enige wijsheid in deze benadering schuilt. Ook gedragsonderzoek toont aan dat beloningen effectiever zijn dan het dreigen met sancties of het uitvoeren van bestraffingen. Bovendien bevorderen beloningen ons gevoel van vrijheid en eigenwaarde, terwijl bestraffingen ons juist het gevoel geven dat we gedwongen en gekleineerd worden. [Ben Tiggelaar]

Gedragsanalyse

Posted on Updated on

Iedere keer blijkt de PPA (persoonlijke profiel analyse) een schot in de roos te zijn. Met deze eenvoudige en weinig tijd vergende analyse brengen we het gedrag van een functionaris in beeld. Met deze informatie stemmen we functie en persoon optimaal op elkaar af. Toekomstgericht, omdat intrinsiek gedrag slechts zeer beperkt verandert. Conclusie: met een beperkte investering maken we bedrijf én persoon gelukkig.

Veranderen

Posted on Updated on

Veranderen in een organisatie is vooral het veranderen van gedrag. Je zult moeten nagaan welk gedrag wenselijk is bij een toekomstige situatie. Bijvoorbeeld wanneer je innovatiever wilt worden binnen je bedrijf, dan zul je medewerkers daar ook ruimte voor moeten geven. Geef tijd om te experimenteren, onderzoek, wees nieuwsgierig. Een creatief proces is niet te sturen, dus moet het gebaseerd zijn op vertrouwen in medewerkers en jezelf. Door te stimuleren en te inspireren, door open te staan voor nieuwe wegen, kom je op uitdagend terrein. Daar liggen vaak de mogelijkheden voor een hernieuwde toekomst van je bedrijf. Kortweg, het begint dus met gedragsverandering.

Mogelijkheden in de missie

Posted on Updated on

De Missie van het bedrijf vaststellen is altijd lastig, omdat veel ondernemers deze te algemeen formuleren. “Wanneer ik ‘alles’ doe, dan krijg ik meer werk.” Niets is minder waar. Juist gespecialiseerde bedrijven die keuzes maken blijken het beter te doen. Denk bij het vaststellen van uw missie aan een uitspraak van Albert Einstein:

‘De mogelijkheid zit in de moeilijkheid.’

Hoe vang je een aap?

Posted on Updated on

Soms moeten we loslaten om daarna te ontvangen. Mensen als u en ik hebben verwachtingen. Als deze verwachtingen niet uitkomen dan zijn we teleurgesteld en kunnen we dat als falen voelen. Wanneer ik een bedrijf begin, of een product op de markt breng als ondernemer, dan heb ik daar meestal hoge verwachtingen van die zelden uitkomen. Wat zou er gebeuren als wij onze verwachtingen loslaten en pragmatisch met de nieuwe situatie omgaan?

De bewoners in een warm land waar veel apen leven dachten: “Als we nu de apen konden vangen, dan zullen we rijk worden als we de apen verkopen op de West-Europese markt.” Maar, hoe vang je een aap? Erachteraan gaan, de boom in? Nee, zeker niet. De inwoners van dat land hangen een fles met lekkers erin onder aan de boom. Vruchten of noten bijvoorbeeld. ‘s Nachts komen de apen, steken hun hand in de fles en pakken de vrucht. Maar doordat ze dan de vrucht beet hebben kan hun hand niet meer uit de fles. Omdat bekend is dat apen niet meer loslaten, kunnen de inwoners zo de apen vangen.

Wanneer je vasthoudt aan bestaande concepten, niet zoekt naar alternatieven, je niet laat informeren door je medewerkers, dan blokkeer je nieuwe wegen. Door vast te houden aan het bestaande, het vertrouwde, het dagelijkse, dan worden nieuwe mogelijkheden onzichtbaar en onbereikbaar. Dus laat los! En zoek daarmee alternatieve wegen om je doelen te bereiken of, nog uitdagender, stel je doelen bij.

Opvolging

Posted on Updated on

tegelwijsheid

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen. [Robert Ascham]

Dit citaat doet mij denken aan junioren die senioren opvolgen. Luister goed naar kostbare wijsheden. Ooit dacht ik: ‘ik ben toch jonger, moderner, meer op de hoogte van automatisering?’ Ik ging het dus helemaal anders doen! Helaas, die ‘ouwe’ kreeg toch gelijk.