Month: februari 2015

Marketingcommunicatie

Posted on Updated on

Behoefte aan meer bezoekers op uw website en meer aandacht voor uw producten of diensten?

LinkedIn-Logo3Twitter_logo_bluefacebook2

Creëer meer ‘hits’ op uw website door gebruik te maken van uw eigen netwerk middels communicatie via LinkedIn, Twitter en Facebook van u én uw medewerkers als ambassadeurs van uw bedrijf.

Wanneer u een nieuwsartikel op uw website plaatst, dan is altijd de vraag wie op welke manier dit artikel onder ogen krijgt. U hoopt dat de google-laars u snel weten te vinden door een hoge rating van het artikel (des te beter de tekst-structuur, des te beter de zoekrobots van Google het artikel weten te vinden). Dit alles is zeker van belang, maar probeer het artikel ook eens verder onder de aandacht te brengen op de volgende manier:

Maak een kernachtige zin die de essentie van de boodschap van het artikel weergeeft. Stuur een email naar uw medewerkers en vraag hen om deze zin op hun LinkedIn, Twitter of Facebook-account te plaatsen met een verwijzing (verkorte URL) naar het artikel op uw website.

Daarnaast plaatst u het artikel ook in uw E-nieuwsbrief met een verwijzing naar de website. Dezelfde boodschap wordt hier dus in 3 verschillende vormen doorgegeven. Ultrakort (140 karakters), kort voor de E-nieuwsbrief en wat langer voor de website. Wanneer deze laatste 2 vormen gepaard gaan met een passende afbeelding, dan is het helemaal top.

Dolf Weverink noemt dit in zijn boek ‘het nieuwe schrijven’: Crossmediaal. U krijgt merkbaar meer aandacht!

Start-ups, denk goed na over een bedrijfsplan!

Posted on Updated on

Bedrijf beginnen? Denk goed na over klanten en waarvoor ze willen betalen. Zorg dat het bedrijfsplan een realistisch beeld geeft en ontwerp een businessmodel. Aan modellen geen gebrek. Probeer model Canvas van Alexander Osterwalder.

canvas

Ontwikkel vanuit een visie hoe úw markt zich zal ontwikkelen een missiestatement. Het model Canvas kan hier goede diensten bewijzen. Bepaal voor wie u waarde creëert en wie uw belangrijkste klanten zijn. Bepaal daarna welke problemen u van de klant gaat oplossen, … enz. Op deze wijze krijgt u goed inzicht en vergroot u de kans om te slagen.

Motivatie verbeteren?

Posted on Updated on

motivation

In een gesprek met enkele tekenaars bleek dat deze medewerkers niet erg gemotiveerd waren. Omdat zij een belangrijke plaats innemen in de organisatie, verbaasde mij dat. Deze sleutelfunctionarissen hadden het gevoel dat zij niet betrokken waren bij technische ontwikkelingen, terwijl zij zichzelf wel in staat achtten een bijdrage te kunnen leveren. Veelal kwam de verkoper/engineer bij hen en vertelde wat hij door hen getekend wilde hebben. De tekenaar deed braaf wat hem werd gevraagd, maar kon geen invloed uitoefenen.

Medewerkers zijn meer betrokken bij het bedrijf wanneer zij het belang van het werk ervaren door een verscheidenheid aan vaardigheden (hun talenten inzetten), zij zich kunnen identificeren met de taak (dat is mijn werk) en deze taak aantoonbaar betekenis heeft in het grote geheel (project, organisatie). Daarnaast willen medewerkers de vrijheid hebben zelfstandig verantwoorde beslissingen te nemen.

In dit geval had de medewerker het gevoel dat hij zijn talenten niet kon inzetten en zich niet kon identificeren met het werk.

Ik heb de directeur hiermee geconfronteerd en hij herkende dat. In een gesprek tussen verkopers en tekenaars bespraken we de taken en verantwoordelijkheden en kwamen tot een duidelijke afbakening. Het gevolg was dat de tekenaars veel beter gemotiveerd waren en een zinvolle bijdrage in het ontwikkelproces gingen leveren. De verkopers voelden zich daardoor weer beter ondersteund en konden nóg efficiënter de klanten bedienen.