Managementcoach

Het coachen van managers betekent gedrag waarnemen, bespreken welk gedrag effectief is en aan de hand van de uitkomst gedrag veranderen. Het verbeteren van werkprestaties is het doel. We weten allemaal dat veranderen van gedrag erg lastig is. Een managementcoach begeleidt u naar effectief gedrag, oftewel gebaseerd op concreet aantoonbaar resultaat. Na het intake-gesprek stel ik een coaching-traject voor van 5 tot 7 ontmoetingsmomenten, waarbij we de doelstelling nauwkeurig omschrijven. Daarna evalueren wij de resultaten en concluderen dat verdere coaching niet nodig is of we komen in goed overleg tot een aanvullend traject.

Ik spreek enerzijds uit ervaring als directeur en leidinggevende van meerdere bedrijven, dus ik kan mij goed inleven in de problematiek van een MKB-ondernemer. Anderzijds ben ik gevormd door mijn ervaring als adviseur en managementcoach bij PKM sinds 2007 en door mijn opleiding ‘Coachen van Managers’ aan de Open Universiteit.