Communicatie

Uiterlijk

Posted on

Meewarig en met afkeer keek ik naar het ongeveer 6-jarige zigeunermeisje, dat daar tussen een krioelende menigte mensen stond. Niemand bemoeide zich met haar en, wanneer zij het restaurant binnen wilde gaan werd zij weggejaagd.

Even later verschijnt een meisje van dezelfde leeftijd in beeld, keurig gekleed, blank. Uit de mensenmassa op dezelfde plek maken sommigen zich los en vragen wat er is. “Ik ben verdwaald.”, zegt ze dan en de mensen om haar heen willen haar helpen.

Schrijnend om te zien dat er verschil wordt gemaakt op basis van uiterlijk. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat ik niet anders reageer.

Vorige week tijdens het geven van een cursus functioneringsgesprekken vertelde een ondernemer dat hij juist mensen met een beperking aanneemt om bij hem te werken. Hij maakt dat tot een bedrijfsdoel om mensen met een rugzakje te helpen. Zeer waardevol!

Positieve aandacht

Posted on Updated on

In zijn boek ‘DOEN!’ haalt Ben Tiggelaar een mooie quote aan van de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh over het belang van positieve aandacht.

Als een plant niet groeit, geef je hem daarvoor niet de schuld. Je zoekt uit waarom hij niet groeit. Misschien is er mest nodig, meer water of minder zon?
Maar wanneer we problemen hebben met andere mensen, geven we hen meteen de schuld. Helaas heeft dat nooit positieve effecten. Net zo min als iemand anders proberen te overtuigen met redeneren en dreigen. Alleen als je de ander begrijpt en dat toont, kan er iets veranderen.

Je hoeft geen monnik te zijn om in te zien dat er enige wijsheid in deze benadering schuilt. Ook gedragsonderzoek toont aan dat beloningen effectiever zijn dan het dreigen met sancties of het uitvoeren van bestraffingen. Bovendien bevorderen beloningen ons gevoel van vrijheid en eigenwaarde, terwijl bestraffingen ons juist het gevoel geven dat we gedwongen en gekleineerd worden. [Ben Tiggelaar]

Marketingcommunicatie

Posted on Updated on

Behoefte aan meer bezoekers op uw website en meer aandacht voor uw producten of diensten?

LinkedIn-Logo3Twitter_logo_bluefacebook2

Creëer meer ‘hits’ op uw website door gebruik te maken van uw eigen netwerk middels communicatie via LinkedIn, Twitter en Facebook van u én uw medewerkers als ambassadeurs van uw bedrijf.

Wanneer u een nieuwsartikel op uw website plaatst, dan is altijd de vraag wie op welke manier dit artikel onder ogen krijgt. U hoopt dat de google-laars u snel weten te vinden door een hoge rating van het artikel (des te beter de tekst-structuur, des te beter de zoekrobots van Google het artikel weten te vinden). Dit alles is zeker van belang, maar probeer het artikel ook eens verder onder de aandacht te brengen op de volgende manier:

Maak een kernachtige zin die de essentie van de boodschap van het artikel weergeeft. Stuur een email naar uw medewerkers en vraag hen om deze zin op hun LinkedIn, Twitter of Facebook-account te plaatsen met een verwijzing (verkorte URL) naar het artikel op uw website.

Daarnaast plaatst u het artikel ook in uw E-nieuwsbrief met een verwijzing naar de website. Dezelfde boodschap wordt hier dus in 3 verschillende vormen doorgegeven. Ultrakort (140 karakters), kort voor de E-nieuwsbrief en wat langer voor de website. Wanneer deze laatste 2 vormen gepaard gaan met een passende afbeelding, dan is het helemaal top.

Dolf Weverink noemt dit in zijn boek ‘het nieuwe schrijven’: Crossmediaal. U krijgt merkbaar meer aandacht!