Implementatie ISO 9001:2015

Implementatie van ISO 9001:2015 kost met ons standaard handboek en de bijbehorende ’tools’ weinig tijd voor de ondernemer en een klus die binnen een jaar gerealiseerd kan zijn. De werkzaamheden:

  • Het uitvoeren van een contextanalyse, oftewel de ‘omgeving’ van het bedrijf in beeld brengen (visie en missie)
  • Hoofdproces in een stroomdiagram overzichtelijk vastleggen met vermelding van documenten
  • Registraties van prestatie-indicatoren inventariseren, waaronder de registratie van afwijkingen
  • Belanghebbenden (stakeholders) en hun eisen/ wensen vastleggen
  • Risico’s en kansen van het bedrijf inventariseren, waarbij een model helpt om deze analyse, samen met u, betrekkelijk snel uit te kunnen uitvoeren
  • Aanvullende maatregelen procesbeheersing inventariseren, vaststellen en ontwikkelen
  • Handboek aanpassen voor zover nodig en gewenst
  • Nieuwe maatregelen implementeren
  • Interne audit uitvoeren die uiteraard toch al jaarlijks wordt gedaan
  • Externe audit of certificatie-audit op basis van ISO 9001: 2015

ISO-9001-CERTIFIED