-

Functiebeschrijving

Rust met eigen loontabel

Posted on Updated on

Een bedrijfseigen loontabel brengt winst, helderheid en rust in de organisatie. Een loontabel is voor ieder bedrijf anders met als voorwaarde dat minimaal aan de CAO wordt voldaan. De functiegroepen staan in de kolommen en de rijen geven het aantal toegekende functiestappen. De organisatie bepaalt de functiegroep aan de hand van de functie-indeling. De leidinggevende beoordeelt de medewerker en kent de functiestappen toe. In de loontabel leest u dan het normsalaris voor de betreffende functie in uw onderneming.

Deze methode genereert pure winst, omdat er veel minder discussie en ergernis is en de toekenning van salarissen meer beheerst wordt. Het schept helderheid, want medewerkers kunnen zelf invloed uitoefenen door hun prestatie te optimaliseren met hulp van de leidinggevende. En er is rust, omdat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Stress rond salarisverhoging

Posted on Updated on

Ieder jaar was het weer zover. De maand december naderde en de organisatie had er voor gekozen de medewerkers in deze maand te beoordelen, waarna een eventuele salarisverhoging zou kunnen worden toegekend. Dat leverde nogal wat stress op. De maand december is altijd een korte maand en vaak moeten er nog veel orders worden afgemaakt en uitgeleverd. Daarnaast vond het middenkader het lastig om een evenwichtige en eerlijke beloning te geven.

Wat was het geval? De organisatie had geen functiebeschrijvingen, waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn benoemd. Ten gevolge daarvan was er onzekerheid bij de medewerkers over de beoordeling. Zij hadden geen referentie, geen afspraak over de inhoud van hun functie en wisten niet welk salaris daar ook bij hoorde. Dat betekende dat je in het beoordelingsgesprek flink moest laten horen, want diegene met de grootste mond bleken toch wel duidelijk meer te verdienen, dan zij die zich wat meer terughoudend opstelden. Dat gaf dus een heleboel gedoe en gejammer in deze periode. Medewerkers voelden zich verongelijkt en niet correct beloond.

Op de eerste dag van mijn bezoek hebben we de functies vastgelegd, zoals de onderneming die nodig had om haar processen goed uit te kunnen voeren. Deze hebben we met elkaar in verband gebracht met een helder organisatiediagram. Daarbij hielden we nog geen rekening met de medewerkers die de functies vervulden. Hierna hebben we functies inhoudelijk beschreven en bepaald welke kennis en vaardigheden daarbij hoorden. Met behulp van het handboek ‘Functie-indeling in de Metaal en Techniek’ hebben we de functies in een functiegroep ingedeeld. De functiegroep bepaalt op haar beurt dan weer het bijbehorende salaris voor die functie met behulp van een salaristabel.

Uiteraard werd dit gehele proces goed gecommuniceerd met de medewerkers. Zij zagen nu in wat de inhoud van hun functie was en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden daarbij hoorden. Maar vooral ontstond er veel meer rust doordat de medewerkers precies wisten tot welk salaris zij door konden groeien. Alleen de duidelijkheid en de transparantie van het systeem was al aanleiding tot minder stress in de organisatie.