Motivatie verbeteren?

Posted on Updated on

motivation

In een gesprek met enkele tekenaars bleek dat deze medewerkers niet erg gemotiveerd waren. Omdat zij een belangrijke plaats innemen in de organisatie, verbaasde mij dat. Deze sleutelfunctionarissen hadden het gevoel dat zij niet betrokken waren bij technische ontwikkelingen, terwijl zij zichzelf wel in staat achtten een bijdrage te kunnen leveren. Veelal kwam de verkoper/engineer bij hen en vertelde wat hij door hen getekend wilde hebben. De tekenaar deed braaf wat hem werd gevraagd, maar kon geen invloed uitoefenen.

Medewerkers zijn meer betrokken bij het bedrijf wanneer zij het belang van het werk ervaren door een verscheidenheid aan vaardigheden (hun talenten inzetten), zij zich kunnen identificeren met de taak (dat is mijn werk) en deze taak aantoonbaar betekenis heeft in het grote geheel (project, organisatie). Daarnaast willen medewerkers de vrijheid hebben zelfstandig verantwoorde beslissingen te nemen.

In dit geval had de medewerker het gevoel dat hij zijn talenten niet kon inzetten en zich niet kon identificeren met het werk.

Ik heb de directeur hiermee geconfronteerd en hij herkende dat. In een gesprek tussen verkopers en tekenaars bespraken we de taken en verantwoordelijkheden en kwamen tot een duidelijke afbakening. Het gevolg was dat de tekenaars veel beter gemotiveerd waren en een zinvolle bijdrage in het ontwikkelproces gingen leveren. De verkopers voelden zich daardoor weer beter ondersteund en konden nóg efficiënter de klanten bedienen.