Bedrijf

Bedrijfsovername

Posted on Updated on

bedrijf-overname

Een relatie vroeg wat de condities van een technisch bedrijf moeten zijn om zo fortuinlijk mogelijk overgenomen te worden. Wat was het geval? Hij heeft een goed draaiend bedrijfsonderdeel. Uniek in zijn soort met een degelijk palet aan goed gedocumenteerde producten. De organisatie is ISO 9001 gecertificeerd. Commercieel heeft het bedrijf goede contacten met prospects en heeft ook enkele grote projecten uitgevoerd in korte tijd met een goede opbrengst. Alles is goed aantoonbaar. De waarde zit vooral in de toekomst. Het bedrijf kan in korte tijd doorgroeien naar een omzet van 10M euro. Ik adviseerde een plan te schrijven over de te verwachten ontwikkeling de komende jaren, zodat een mogelijke koper snel inzicht krijgt in de mogelijkheden. En ik meen dat het verstandig is de zaak nog eens goed door te lichten. Het zittende management heeft de commerciële contacten, dus die zullen nog een tijdje bij het bedrijf moeten blijven. Welke garanties zou de verkoper kunnen geven? Ik verwacht namelijk dat de koper daarnaar zal vragen, terwijl de verkoper juist van het risico af wil.

Stichting administratiekantoor

Posted on Updated on

Wanneer ondernemers ouder worden en een goed lopende onderneming runnen komt het moment dat zij gaan nadenken over opvolging. Mogelijk zijn er meerdere kinderen, waarvan er één of twee interesse hebben in een functie binnen de onderneming. Vragen als: zijn zij daartoe in staat? Hoe organiseer ik dat? Hoe gaat het financieel en juridisch? Om maar enkele vragen te noemen. Vooral de juridische constructie, VOF, B.V. gaat een rol spelen.
Één van de mogelijkheden is de oprichting van een stichting administratiekantoor. Alle aandelen komen in eigendom van de stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit wijze mensen die de zeggenschap hebben en zij bepalen zelf wie tot het bestuur toetreedt. Door uitgifte van eigendomscertificaten wordt het eigendom gescheiden van de zeggenschap. Het eigendom geeft dan recht op winstdeling. Vooral na meerdere generaties kan het aantal eigenaren flink groeien. Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met een notaris. Om de zaken organisatorisch intern te regelen kunt u bij mij terecht. Bijvoorbeeld door het maken van een familiestatuut.

Stress rond salarisverhoging

Posted on Updated on

Ieder jaar was het weer zover. De maand december naderde en de organisatie had er voor gekozen de medewerkers in deze maand te beoordelen, waarna een eventuele salarisverhoging zou kunnen worden toegekend. Dat leverde nogal wat stress op. De maand december is altijd een korte maand en vaak moeten er nog veel orders worden afgemaakt en uitgeleverd. Daarnaast vond het middenkader het lastig om een evenwichtige en eerlijke beloning te geven.

Wat was het geval? De organisatie had geen functiebeschrijvingen, waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn benoemd. Ten gevolge daarvan was er onzekerheid bij de medewerkers over de beoordeling. Zij hadden geen referentie, geen afspraak over de inhoud van hun functie en wisten niet welk salaris daar ook bij hoorde. Dat betekende dat je in het beoordelingsgesprek flink moest laten horen, want diegene met de grootste mond bleken toch wel duidelijk meer te verdienen, dan zij die zich wat meer terughoudend opstelden. Dat gaf dus een heleboel gedoe en gejammer in deze periode. Medewerkers voelden zich verongelijkt en niet correct beloond.

Op de eerste dag van mijn bezoek hebben we de functies vastgelegd, zoals de onderneming die nodig had om haar processen goed uit te kunnen voeren. Deze hebben we met elkaar in verband gebracht met een helder organisatiediagram. Daarbij hielden we nog geen rekening met de medewerkers die de functies vervulden. Hierna hebben we functies inhoudelijk beschreven en bepaald welke kennis en vaardigheden daarbij hoorden. Met behulp van het handboek ‘Functie-indeling in de Metaal en Techniek’ hebben we de functies in een functiegroep ingedeeld. De functiegroep bepaalt op haar beurt dan weer het bijbehorende salaris voor die functie met behulp van een salaristabel.

Uiteraard werd dit gehele proces goed gecommuniceerd met de medewerkers. Zij zagen nu in wat de inhoud van hun functie was en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden daarbij hoorden. Maar vooral ontstond er veel meer rust doordat de medewerkers precies wisten tot welk salaris zij door konden groeien. Alleen de duidelijkheid en de transparantie van het systeem was al aanleiding tot minder stress in de organisatie.