Van gegevens naar informatie

Posted on Updated on

LEANbal

U verbetert uw processen door informatie te genereren uit geregistreerde gegevens door statistische analyse van deze verzamelde data.

Kwaliteitsmanagement vraagt om het registreren van gegevens. Wat doen we daarna met deze gegevens? Ik zie vaak dat het bij verzamelen blijft. Soms rekent de kwaliteitsmanager nog een gemiddelde uit en vergelijkt deze met de gegevens van vorig jaar. Daaruit blijkt dan dat het proces wel of niet beter heeft gedraaid.

De Lean Six Sigma Green of Black Belt (LSSBB) is in staat méér uit de beschikbare gegevens te halen. Met statische technieken zoekt hij verbanden tussen verschillende grootheden van een proces. Dit vergroot het inzicht in het verloop van een proces en de onderlinge afhankelijkheden van de parameters. Na eventuele aanvullende metingen ontdekt de LSSBB mogelijkheden tot verbetering. Als deze analyse wordt opgevolgd door het zoeken naar de mogelijke oorzaken, dan zien we vaak dat er één of slechts enkele van groot belang zijn. Door deze invloedsfactoren aan te pakken zijn we op een efficiënte manier met verbeteren bezig. Het effect is dan groot. Oftewel met 20% inspanning halen we 80% resultaat (volgens Pareto). Zo komt de Lean Six Sigma Black Belt van gegevens tot informatie ter verbetering van een proces.