Lean

Van gegevens naar informatie

Posted on Updated on

LEANbal

U verbetert uw processen door informatie te genereren uit geregistreerde gegevens door statistische analyse van deze verzamelde data.

Kwaliteitsmanagement vraagt om het registreren van gegevens. Wat doen we daarna met deze gegevens? Ik zie vaak dat het bij verzamelen blijft. Soms rekent de kwaliteitsmanager nog een gemiddelde uit en vergelijkt deze met de gegevens van vorig jaar. Daaruit blijkt dan dat het proces wel of niet beter heeft gedraaid.

De Lean Six Sigma Green of Black Belt (LSSBB) is in staat méér uit de beschikbare gegevens te halen. Met statische technieken zoekt hij verbanden tussen verschillende grootheden van een proces. Dit vergroot het inzicht in het verloop van een proces en de onderlinge afhankelijkheden van de parameters. Na eventuele aanvullende metingen ontdekt de LSSBB mogelijkheden tot verbetering. Als deze analyse wordt opgevolgd door het zoeken naar de mogelijke oorzaken, dan zien we vaak dat er één of slechts enkele van groot belang zijn. Door deze invloedsfactoren aan te pakken zijn we op een efficiënte manier met verbeteren bezig. Het effect is dan groot. Oftewel met 20% inspanning halen we 80% resultaat (volgens Pareto). Zo komt de Lean Six Sigma Black Belt van gegevens tot informatie ter verbetering van een proces.

Boek: Lean manufacturing

Posted on Updated on

Praktisch, overzichtelijk en handzaam. Zo zou ik het boekje ‘Lean manufacturing’ van Mark van Bokhoven willen omschrijven. Handboek voor resultaat en kennis, heeft dit boekje als ondertitel.

Praktisch, omdat kort en kernachtig de verschillende principes van LEAN de revue passeren. De verspillingen worden uitgelegd, het belang van proces & doelstellingen, samenwerken in teams, continu verbeteren, werkplekorganisatie, TPM (onderhoud), visueel management, zero defects, just-in-time, enz.
Het boekje is overzichtelijk en begrijpelijk met de vele voorbeelden, afbeeldingen en stappenplannen die snel goed inzicht geven in de theorie van lean manufacturing.
Dit handboek is uitermate geschikt voor de praktische MKB-ondernemer, die niet vaak aan lezen toekomt. Het is handzaam door het formaat (A6) en de spiraal, waardoor het boek open blijft liggen op de gekozen bladzijde.
Al met al een aanrader om de begrippen te leren kennen en om met of zonder ondersteuning met lean manufacturing aan de gang te gaan. Wilt u meer weten? Dan kan dat natuurlijk. PKM biedt praktische workshops om u te ondersteunen bij bijvoorbeeld de implementatie van 5S en andere methodieken. Omdat ieder bedrijf uniek is komt op maat gesneden begeleiding het meest voor. Onze adviseurs zijn goed opgeleid om u deze ondersteuning te bieden.
Staat u nog aan het begin? PKM heeft een Lean-scan ontwikkeld waarmee u advies krijgt over de voor u meest bruikbare toepassingen.