Zóveel dingen …

Posted on Updated on

Ik moet nog zoveel doen. Mijn hoofd zit vol ideeën, maar ik kom er niet aan toe. Iedere dag heb ik het gevoel dat ik geleefd wordt door klanten, medewerkers, leveranciers. Hoe kan ik dat meer naar mijn eigen hand zetten?
In het boek van David Allen; ‘Getting Things Done’ vond ik de meest waardevolle tip. Schrijf alles van je af. Dat doe je als volgt. Neem een stapel notitieblaadjes en noteer al je ideeën, acties, gedachten, te maken afspraken, … op. Één opmerking per notitieblaadje, privé én zakelijk. Hoe meer des te beter.
Man's face through paper and reminders
Wanneer je dan echt je hoofd leeg hebt gemaakt, dan komt er een zekere rust over je, want alles ligt voor je in de vorm van de notitieblaadjes.
Hierna sorteer je de stapel op belangrijk of niet belangrijk. Wanneer je nu dagelijks de notitieblaadjes naloopt en de zaken die minder dan 2 minuten duren onmiddellijk uitvoert, besluit deze actie niet te doen of te delegeren, dan zie je al heel snel resultaat. De zaken die meer tijd kosten, acties en projecten, zul je uit moeten voeren, vóórdat deze urgent worden. In je agenda staan alleen de vaste afspraken. In de openvallende plekken voer je de acties e.d. uit. Een leeg hoofd geeft een goed gevoel en je werkt daardoor meer geconcentreerd en effectiever aan actuele zaken.