Author: Ronald

Burn-out

Posted on

Steeds meer mensen lopen tegen een burn-out aan. De werkdruk neemt bij veel bedrijven toe. Hoe ga je daarmee om? Niet alleen het werk, ook de thuissituatie speelt een rol. Regelmatig hoor ik van leidinggevenden dat sleutelfunctionarissen uitvallen. Wat kan de medewerker zelf doen ter voorkoming?

  • Structuur aanbrengen in je werkzaamheden. Schrijf alle zaken die je moet doen op losse memo velletjes en sorteer en rubriceer. Werk kortdurende acties direct af en plan 3 kwartier voor langer durende projecten. [Getting things done; David Allen]
  • Bespreek problemen waar emoties een belangrijke rol spelen. Zoek hulp als je er niet uit komt.
  • Werk geconcentreerd aan belangrijke projecten en start vroegtijdig. Neem maatregelen, zodat je niet wordt afgeleid.

Wat kan een leidinggevende voor een medewerker doen met een burn-out?

  • Delegeer autonome taken en laat medewerkers zelfstandig werken op hun eigen wijze.
  • Controleer niet, stel belangstelling, laat los, geef meer vertrouwen maar wees kritisch op het eindproduct.

Naar een artikel in Trouw, 1-2-2019

Uiterlijk

Posted on

Meewarig en met afkeer keek ik naar het ongeveer 6-jarige zigeunermeisje, dat daar tussen een krioelende menigte mensen stond. Niemand bemoeide zich met haar en, wanneer zij het restaurant binnen wilde gaan werd zij weggejaagd.

Even later verschijnt een meisje van dezelfde leeftijd in beeld, keurig gekleed, blank. Uit de mensenmassa op dezelfde plek maken sommigen zich los en vragen wat er is. “Ik ben verdwaald.”, zegt ze dan en de mensen om haar heen willen haar helpen.

Schrijnend om te zien dat er verschil wordt gemaakt op basis van uiterlijk. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat ik niet anders reageer.

Vorige week tijdens het geven van een cursus functioneringsgesprekken vertelde een ondernemer dat hij juist mensen met een beperking aanneemt om bij hem te werken. Hij maakt dat tot een bedrijfsdoel om mensen met een rugzakje te helpen. Zeer waardevol!

Te druk

Posted on Updated on

Een maakbedrijf ervaart een enorme berg aan opdrachten en haalt de levertijden niet. Daardoor bellen veel klanten, wanneer er wél wordt geleverd. Dit samen met de planning op de vloer die continue aandacht vraagt m.b.t. prioriteitstelling geeft een enorm tijdbeslag. Een structureel probleem lijkt dat de bewerkingstijd vooraf verkeerd wordt beoordeeld. Dit vraagt nauwkeurige analyse om tot een oplossing te komen. Voor dit laatste is dus geen tijd, omdat de operatie te veel aandacht vraagt. De vicieuze cirkel doorbreken is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn: Tijdelijk extra capaciteit binnenhalen en tijd vrijmaken om het fundamentele probleem aan te pakken. De standaard levertijden verlengen, waardoor tijdelijk meer ruimte ontstaat om werk ‘in te halen’. Het splitsen van de kostprijscalculatie en de verkoop. Strenger naar klanten optreden en leren (op de juiste manier) NEE te zeggen. Een andere routering voor enkelstuks fabricage. Met QRM werken aan doorlooptijd verkorting, zodat het overzicht verbeterd door minder opdrachten op de vloer.

De oplossing is niet eenvoudig. Begin stap voor stap kleine succesjes te boeken in korte tijd. Hou vol en kijk terug naar de zaken die je wel hebt bereikt. Succes!

Aanspreken

Posted on Updated on

“Aanspreken gaat niet zonder het geven van complimenten” schrijft Gytha Heins in haar boek. Hoe vaak zeggen leidinggevenden niet tegen mij dat zij feitelijk te weinig complimenten geven! Zij ervaren dan tegelijkertijd hoe lastig het is iemand oprecht aan te spreken op zijn of haar gedrag. Het gaat hier om de balans. Aanspreken én complimenteren leidt dan weer tot optimalisatie in de ontwikkeling van medewerkers, waarmee de binding met het bedrijf groeit. In deze tijd van arbeidstekorten een belangrijk element.

Adviseur duur?

Posted on Updated on

Uiteindelijk gaat het om de waarde! Wat draagt een adviseur, op lange termijn, bij aan het bedrijfsresultaat? Daarnaast kunt u subsidie krijgen voor het ontwikkelen van personeel, indien u bent aangesloten bij OOM (CAO M&T).

PMT in gevarenzone

Posted on Updated on

Het FD meldt dat de dreiging van kortingen op de pensioenen weer oploopt. Door verliezen op de beurzen en de lage rente zijn de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen in het laatste kwartaal van 2018 fors gedaald. Daardoor is het afgelopen jaar praktisch een verloren jaar voor het herstel van de dekkingsgraden.

Van SOP naar POP

Posted on Updated on

Een strategisch ontwikkelingsplan (SOP) is een beschrijving hoe de organisatie haar doelstellingen gaat realiseren. Leiding en medewerkers krijgen het plan van de directie. De medewerkers voeren het plan uit en zullen daartoe de juiste competenties moeten hebben. Leidinggevenden inventariseren welke competenties in de toekomst nodig zijn om de plannen uit te voeren en zullen medewerkers stimuleren hun inzetbaarheid te verbeteren. Het plan dat zij daartoe maken is een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Zo gaan we van SOP naar POP.

De Krachtige onderneming

Posted on Updated on

De training begint met het ontwikkelen van een visie en een daaruit afgeleide missie, die kernachtig wordt beschreven. Daarmee is de basis gelegd voor het bepalen van een strategie. Hoe, met welke acties, zorg ik dat mijn doelstellingen worden gerealiseerd? Wat betekent dat voor het management en de organisatie, voor mijn marketing-, personeels- en financieel beleid? Uiteindelijk ontvangt de deelnemer een model om snel en doelgericht een ondernemingsplan te maken.
Deze basis wordt uitgebouwd naar de

High Performance Organisatie

waarbij de deelnemers worden meegenomen in de 5 elementen om een krachtige (nog krachtiger) MKB onderneming te worden.

Kwaliteitsmanagement

Posted on Updated on

Steeds meer ondernemers constateren dat een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001) bijdraagt aan een verbeterde bedrijfsvoering. Daarbij verdwijnt het productdenken steeds verder naar de achtergrond, terwijl het procesdenken daarvoor in de plaats komt. Wanneer we slechts denken aan kwalitatief goede producten, dan zijn we te eenzijdig bezig. De volle breedte van de organisatie dient kwaliteit uit te stralen. Zo is daar in het jaar 2000 het procesdenken aan toegevoegd en recent (2015) het risico- en kansdenken. Je merkt, dat je met een kwalitatief goede organisatie te maken hebt, als de telefoon wordt opgenomen of je op bezoek komt. Je proeft als het ware dat de organisatie het gewoon goed voor elkaar heeft. Tevreden klanten, een efficiënte orderafhandeling, een effectieve manier van leidinggeven en, niet onbelangrijk, er wordt gewoon geld verdiend. Optimaal bezig zijn met goed opgeleide medewerkers en middelen, die afgestemd zijn op de uit te voeren taken. Dat smaakt naar meer!

Een keerpunt

Posted on Updated on

“Hoe moet ik nu verder?”, vroeg de ondernemer, die tegen de vijftig loopt en 3 werknemers in dienst had. Hij vertelde mij dat hij aluminium frames maakt, onderhoudswerk doet aan transportbanden en bijbehorende machines en dat een uitgegroeide hobby heeft geleid tot een handel in behendigheidstoestellen voor honden waar banen mee opgebouwd worden. Hij vertelde mij dat hij ontzettend veel werk heeft en dus mede afhankelijk is van personeel. Echter een pas aangenomen engineer/verkoper zag het toch niet zitten en ging binnen 3 maanden weer wat anders doen, de tweede medewerker kreeg elders een aanbieding en vertrok ook en de derde vrij jonge medewerker ging bij de marine. Kortom hij was weer alleen en wist niet hoe hij verder moest.

In een goed gesprek hebben we het een en ander eens op een rijtje gezet. Ik probeerde er achter te komen waar zijn echte liefde voor het vak lag, waarbij het van belang is dat er daarmee ook geld verdiend kan worden. Met in gedachten de 3 elementen voor succes, passie, talent en economische motor [Jim Collins; Good to Great] probeerde ik het snijvlak van deze 3 factoren te ontdekken.Hij zou het liefst zelf onderhoud aan machines en transportbanden willen blijven uitvoeren. Er bleek genoeg van dit werk te zijn, omdat hij verschillende middelgrote bedrijven tot zijn klantenkring kon rekenen en hij kan een goed tarief berekenen, waar hij de hypotheek van zijn pand mee kan blijven aflossen, de andere kosten van kan betalen en een goed inkomen overhoudt. Het moeilijkste is om een keuze te maken én daaraan vast te houden. Niet meer de aardige buurman ter wille zijn tegen een lage vergoeding, of de behendigheidstoestellen ‘erbij’ doen. We vonden een mogelijkheid om de handel in behendigheidstoestellen over te dragen aan een vriend die een deel van zijn werk net op dat moment verloor. Het resultaat is nu dat deze ondernemer veel meer ‘rust’ heeft door zich te concentreren op één activiteit waar hij goed in is, veel meer plezier in zijn werk heeft en daarbij een goed inkomen verwerft met minder risico en weinig zorgen.