Aanspreken

Posted on Updated on

“Aanspreken gaat niet zonder het geven van complimenten” schrijft Gytha Heins in haar boek. Hoe vaak zeggen leidinggevenden niet tegen mij dat zij feitelijk te weinig complimenten geven! Zij ervaren dan tegelijkertijd hoe lastig het is iemand oprecht aan te spreken op zijn of haar gedrag. Het gaat hier om de balans. Aanspreken én complimenteren leidt dan weer tot optimalisatie in de ontwikkeling van medewerkers, waarmee de binding met het bedrijf groeit. In deze tijd van arbeidstekorten een belangrijk element.